Runes

 

Runes Info

De er sikkert den fedeste type item der er tilført i LoD. Lidt ligesom Gems, bare meget mere kompliceret. Der er ialt 33 Runes, og hver for sig er de så godt som ubrugelige. Men de helt rigtige Runer, det rigtige item med det korrekte antal sockets og Runerne indført i den rigtige rækkefølge, så kan du lave dræber-items.

 

Blizzard har informeret om de 33 Runes og om de enkeltes sjældenhed. Den mest almindelige hedder EL og den mest sjældne hedder ZOD. For hver 600.000 Runes der falder af vil 1 af dem (statistisk set) være ZOD. Så sjælden er den.

 

Her er et skema som viser de enkeltes hyppighed/sjældenhed...

 

El = 144,238
Eld = 96,159
Tir = 69,209
Nef = 46,139
Eth = 43,530
Ith = 29,020 
Tal = 32,998
Ral = 21,999
Ort = 21,133
Thul = 14,088
Amn = 11,822
Sol = 7881
Shael = 6028
Dol = 4019
Hel = 2899
Io = 1933
Lum = 1343
Ko = 895 
Fal = 606
Lem = 404
Pul = 267
Um = 178
Mal = 115
Ist = 77
Gul = 48
Vex = 32
Ohm = 19
Lo = 13
Sur = 7.2
Ber = 4.8
Jah = 2.4
Cham = 1.6
Zod = 1 

 

Rune Words

Runerne kommer først rigtig til sin magt når der kan dannes et RuneWord. Et Word består af flere runer - 2, 3, 4, 5 el. 6 Runes, som, sat rigtigt sammen, danner et ord.

 

 

Rune Recipes

Blizzard havde tænkt sig, at monstre meget sjældent skulle smide Scroll's med recepter på. Men det blev lagt på hylden, og det er derfor op til os alle sammen at udforske og opdage nye recepter, men det gør jo ikke spillet mindre kedeligt, vel?

En god måde at få informationer om nye recepter på er enten at holde sig opdateret her på siden eller gå en tur på Battle.Net.

 

Her er en komplet oversigt over de Runes der vil kunne findes i LoD. Nummeret efter # er hvor hyppigt de forekommer, med 1 som den hyppigste.

 

Navn

Sockets Egenskaber

Amn #11

Weapon: 7% Life Stolen Per Hit 
Armor/Helm/Shield: Attacker takes damage of 14
Clvl: 25

Ber #30

Weapon: 20% Chance of Crushing Blow
Armor/Helm/Shield: Damage Reduced by 8%
Clvl: 63

Cham #32

Weapon: Freeze Target 
Armor/Helm/Shield: Can not be frozen.
Clvl: 67

Dol #14

Weapon: Hit Causes Monster to Flee 25%
Armor/Helm/Shield: Replenish Life +7
Clvl: 31

El #1

Weapon: +50 AR, +1 Light Radius
Armor/Helm/Shield: +1 Light Radius, +15 Defense
Clvl: 11

Eld #2

Weapon: +75% Damage to Undead, +50 AR against Undead
Armor/Helm: 15% Slower Stamina Drain

Shield: 7% Increased Chance of Blocking

Clvl: 11

Eth #5

Weapon: -25% Target Defense 
Armor/Helm/Shield: Regenerate Mana 15%
Clvl: 15

Fal #19

Weapon: +10 Strength
Armor/Helm/Shield: +10 Strength
Clvl: 41

Gul #25

Weapon: +20% Bonus to Attack Rating
Armor/Helm/Shield: +5 to Maximum Poison Resist
Clvl: 53

Hel #15

Weapon: Requirements -20%
Armor/Helm/Shield: Requirements -15%
Clvl: -

Io #16

Weapon: +10 Vitality
Armor/Helm/Shield: +10 Vitality
Clvl: 35 

Ist #24

Weapon: +30% Better Chance of getting Magic Items
Armor/Helm/Shield: +25% Better Chance of getting Magic Items
Clvl: 51

Ith #6

Weapon: +9 to Maximum Damage
Armor/Helm/Shield: 15% Damage Taken Goes to Mana
Clvl: 15

Jah #31

Weapon: Ignores Target Defense
Armor/Helm:  5% Increase Maximum Life 
Shields: +50 Lifepoints 
Clvl: 65 

Ko #18

Weapon: +10 Dexterity
Armor/Helm/Shield: +10 Dexterity
Clvl: 39

Lem #20

Weapon: +75% Extra Gold from Monsters
Armor/Helm/Shield: +50% Extra Gold from Monsters
Clvl: 43

Lo #28

Weapon: 20% Chance of Deadly Strike
Armor/Helm/Shield: +5 to Maximum Lightning Resist
Clvl: 59 

Lum #17

Weapon: +10 Energy
Armor/Helm/Shield: +10 Energy
Clvl: 37

Mal #23

Weapon: Prevent Monster Heal
Armor/Helm/Shield: Magic Damage reduced by 7
Clvl: 49

Nef #4

Weapon: Knockback
Armor/Helm/Shield: +30 Defense vs. Missile
Clvl: 13

Ohm #27

Weapon: +50% Enhanced Damage
Armor/Helm/Shield: +5 to Maximum Cold Resist
Clvl: 57 

Ort #9

Weapon: Adds 1-50 Lightning Damage
Armor/Helm:
+30% Lightning Resist

Shield: +35% Lightning Resist
Clvl: 21

Pul #21

Weapon: +75% Damage to Demons, +100 AR against Demons 
Armor/Helm/Shield:+30% Enhanced Defense 
Clvl: 45 

Ral #8

Weapon: Adds 5-30 Fire Damage
Armor/Helm: +30% Fire Resist

Shield: +35% Fire Resist
Clvl: 19 

Shael #13

Weapon: 20% Increased Attack Speed
Armor/Helm:
20% Faster Hit Recovery/

Shield: 20% Faster Block Rate (Shields)
Clvl: 29 

Sol #12

Weapon: +9 to Minimum Damage
Armor/Helm/Shield:
Damage Reduced By 7
Clvl: 27

Sur #29

Weapon: Hit Blinds Target
Armor/Helm:
Maximum Mana 5%

Shield: +50 to Mana
Clvl: 61 

Tal #7

Weapon: +75 Poison Damage over 5 seconds
Armor/Helm:
+30% Poison Resist

Shield: +35% Poison Resist
Clvl: 17

Thul #10

Weapon: Adds 3-14 Cold Damage (Cold length 3 seconds)
Armor/Helm:
+30% Cold Resist

Shield: +35% Cold Resist
Clvl: 23

Tir #3

Weapon: +2 Mana After each kill
Armor/Helm/Shield: +2 Mana After each kill
Clvl: 13

Um #22

Weapon: 25% Chance of Open Wounds
Armor/Helm: All Resistance +15%

Shield: All Resistance +22 
Clvl: 47 

Vex #26

Weapon: 7% Mana stolen per hit

Armor/Helm/Shield: +5 to Maximum Fire Resist
Clvl: 55 

Zod #33

Weapon: Indestructible
Armor/Helm/Shield: Indestructible
Clvl: 69